Allåkerbär (Rubus x stellarcticus)

Allåkerbär (Rubus x stellarcticus)