Acer platanoides Faasens Black (sorter)

Acer platanoides Faasens Black (sorter)

Ex sorter

  • Reitenbachii
  • Schwedleri
  • Crimson King