Plantering och skötsel av häck

OBS: vid köp räknas 1 st som en fp om 100 blad!