Plantering och skötsel av barrväxter

OBS: vid köp räknas 1 st som en fp om 100 blad!