Planteringsråd med etableringsgaranti, generell, 1000 st.

Planteringsråd med etableringsgaranti, generell, 1000 st.

Planteringsråd med etableringsgaranti.

Foldern är omarbetad, både i innehåll och layout. Etableringsgarantin är generell för branschen.
En generell folder som är lämplig att dela ut till kunder under säsongen.

Minsta antal som kan beställas är 1000 ex. Pris för tryck 2.590 kr/1000 st.

Här kan du se hur foldern ser ut. Denna folder är endast för kännedom och får inte spridas vidare för kommersiellt syfte.